Skolbloggar, unga på nätet och CC

V.44 Fortbildning i Bräcke kommun 2016:

Jag kommer berätta om mina erfarenheter av

 • Unga på nätet
 • Elevbloggar: Barn som skriver med ”verkliga mottagare” (Blogger och Moobis).
 • Att använda blogg i undervisningen: Börja flippa klassrum (WordPress)
 • Vikten av källkritik och upphovsrätten.

Workshop:

 • Prova på WordPress och/eller Blogger.
 • Gruppdiskussion om hur vi kan jobba med barn och ungas nätkulturer

I samtliga läroplaner för svensk grundskoleutbildning står i kapitel 1, under rubriken Skolans uppdrag att

 • ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
 • Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i flera ämnens syften och i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner. Ord som används är till exempel;

 • bildanalys
 • källkritik
 • kritiskt tänkande
 • kritiskt förhållningssätt 
 • kritiskt granska och reflektera

Skolan ska också ansvara för att varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

När vi bloggar i skolan, får eleverna producera texter som inte bara lärarna, utan även andra utanför skolan, läser. Det ger en meningsfull skrivträning där familj och släkt och kanske också andra skolor i landet kan vara med och ge respons via kommentarer. Det ger eleverna möjlighet att jobba vidare i andra och vidare cirklar. Nya samtalsämnen skapas och eleverna får en positiv uppmärksamhet som stärker både självförtroendet och utvecklar skolarbetet.


En ingång i att välja att blogga, är att välja elevernas arena och att jobba i deras verklighet med väsentliga värdegrundsfrågor. Att inte vara med att coacha barnen i alla delar av livet, är lite att svika dem. När jag samtalar med eleverna om deras upplevelse av sociala medier och nätet, får jag veta att de börjar spela spel redan i lågstadiet och i åk 4 är flera garvade youtube:are och många har upplevt grova kränkningar… utan vuxenstöd.


 

SKL: Bättre skolresultat med flippat lärande 

Flippat lärande är en pedagogisk metod där lärarens genomgångar flyttas från lektionstid då gruppen är samlad och har läraren tillgänglig, till tillfällen då eleven tar del av innehållet på egen hand med hjälp av videor, podcasts eller annat material. 
Tiden som frigörs i klassrummet kan istället användas till interaktiva övningar där läraren leder och stöttar eleverna att på olika sätt ta sig an ämnesinnehållet. 

 _____________________________________________

Upphovsrätt

Reglerna inom upphovsrätten ger tonsättare, kompositörer, konstnärer, författare och en hel rad andra kreativa skapare, i lagen kallas de upphovsmän, rätten att bestämma hur deras verk får användas. Detta innebär att en upphovsperson ensam har rätt att bestämma om, när eller hur verket ska användas och spridas. /Skolverket

Idag när musik, texter och bilder lätt finns att hitta på Internet, blir de snabbt tillgängliga för alla. Man behöver dock veta vilka regler som gäller för att använda någon annans material och vi som lärare behöver guida eleverna rätt, så de vet hur de ska förhålla sig till upphovsrätten även i digitalt sammanhang.

När vi bloggar med elever jobbar vi med upphovsrätten i sitt verkliga sammanhang. Grundlig information om licenserna inom Creative Commons hittar du på sidan Creative Commons Sverige 

Vad är Creative Commons?

 

Elevblogg (åk 9 för mellanstadiet) om Creative Commons:  https://kalarneit.wordpress.com/

Bilder med CC-licens:

 • På http://johnjohnston.info/fcc/  får man med information om bilden. Sök, klicka på önskad bild, det dyker då upp stämplar som man kan välja, klicka på en storlek på stämpeln, information om bilden (fotograf, bildens namn och licensen stämplas på). Högerklicka på bilden och välj att kopiera eller Spara som…
 • Den gamla och kanske lättare sidan:  http://johnjohnston.info/flickrCC/index_old.php  Sök, klicka på bild som ska användas, information om bilden stämplas direkt på den, och sedan är det bara att kopiera eller spara ner.
 • CC search
 • Foter är en sida du kan välja storlek på bilden och också få en kod som innehåller fotograf och licens som du kopierar och klistrar in under bilden på till exempel en blogg.
 • http://www.clker.com är en sida med ClipArt bilder (bildens namn och fotograf står i en ruta under varje bild)
 • Nationalmuseum – 3 000 högupplösta zoombara bilder av sina mest populära målningar fria för nedladdning på Wikimedia Commons: Wikimedia commons contributed_by_Nationalmuseum_Stockholm:_2016-10
 • Google Arts and Culture https://artsandculture.google.com

Lathund – dokument: Creative Commons BILDER


Källkritik

När vi jobbar med källkritik har vi jobbat med faktiska händelser. På facebook får man många uppslag om hur saker delas på sociala medier utan urskiljning. Där finns också Bluffakuten.

Den här bilden har använts i främlingsfientlig propaganda, men då vad informationen att det var en muslim som hade bitit…

hundbiten

 1. TinEye.

Ladda upp en bild till den sajten så letar den reda på kopior av samma bild som kan visa om motivet manipulerats.

 1. Youtube Data Viewer  (Verkar inte fungera nu)

På den sajten som drivs av Amnesty kan man skriva in youtubelänken till en video så presenteras andra versioner av videon som finns på Youtube. Då kan man se om exempelvis dateringen av den undersökta videon stämmer och om det finns olika uppgifter om vad som egentligen filmats.

3. Sök efter bild på Google, genom att högerklicka på bilden. Välj ”Sök på Google efter den här bilden”.


Andra tips:

Annonser