Likabehandling

Likabehandlingsarbete ligger mig extra varmt om hjärtat. Att känna sig trygg och må bra är grunden för att kunna existera – i skolan och i samhället. Har man inte sina grundläggande behov tillgodosedda, kommer man inte att tillgodogöra sig skolundervisning. Så är det bara.

Vi måste skapa en  skolmiljö där alla får vara sitt unika jag, utan att kritiseras eller kränkas.

TIPS:

Under mina studier i Digital kompetens och lärande vid Umeå universitet, gjorde en kurskamrat och jag en sida med tips för likabehandlingsarbetet:

En grund av värde

Annonser